Verwondering is het begin van wijsheid

– Socrates- 

Voel jij je soms ook een geel theezakje?

Energieloos?
Heb jij dat nu ook dat je af en toe slapeloze nachten hebt van alles wat er op je werk gebeurt? Dat je het gevoel hebt ontzettend hard te werken, maar niet vooruitkomt?
En dat je met iedereen hierover in gesprek bent, maar niet verder komt?
Sterker nog, je voelt je moe, je energie neemt af en ook privé ben je nog maar moeilijk in staat om je op te laden. En je wordt er ook al niet gezelliger op voor je directe relaties…

Eigen ervaring
Dit heb ik zelf ook ervaren tijdens diverse opdrachten, zoals interim/verandermanager of als teamcoach. Vol enthousiasme startte ik met mijn taak, maar al snel ontmoette ik weerbarstigheid, vragende ogen, miscommunicatie en wat er verder allemaal mogelijk is binnen teams.  
Mensen ontmoeten elkaar en hebben allemaal een andere achtergrond, waardoor er vele percepties ontstaan over eenzelfde situatie. Dit zijn onbewuste processen, die de kop opsteken. En dit gebeurt vooral bij verandertrajecten.  Heel menselijk en tegelijkertijd ook pijnlijk leerzaam. Bij veranderprocessen komen vaste patronen aan de oppervlakte te liggen, dit geeft vaak houvast voor de insiders.  Als je als buitenstaander intervenieert, dan schud je aan vaste patronen en dit wordt soms niet op prijs gesteld.

Uitsluiting
Zo kwam ik in de situatie, waarin een aantal managers heel close waren met elkaar. In vergaderingen mocht ik als externe verandermanager meepraten, maar daarbuiten? Ik werd niet gehoord en ik werd buitengesloten. Ik had nieuwe ideeën, bedreigend.
Vanuit een theoretisch kader begrijp ik, dat dit alles te maken heeft met mijn positie en (andere) opdracht. En in veel mindere mate met wie ik ben als persoon. Als mens heeft mij dit toch pijnlijk geraakt. Door deze ervaring kan ik me nu nog beter inleven in hoe het soms is in een team, als je anders denkt. Juist daarom ben ik coach/organisatieadviseur/consultant & trainer; om hierin te ondersteunen én om teams/organisaties effectiever te maken.

Etic & Emic
Bezien vanuit antropologisch perspectief heb ik het over “Etic en Emic”. Wat? Ja, etic betekent het perspectief van een buitenstaander naar binnen en emic betekent het perspectief van binnenuit.  Twee perspectieven die vaak bij veranderingen elkaar onbewust ontmoeten. En dat kan botsen!

Verbinden
Het is een hele kunst om vanuit etic te verbinden met emic. Dan is de cultuurverandering geslaagd! Pas dan kun je een bijdrage leveren om de cultuurdragers in de organisatie te ondersteunen, zodat gewenste resultaten worden behaald, gericht op een toekomstbestendige organisatie. Dit is een intensief proces. In de situatie waarin ik terecht was gekomen, heb ik de uitsluiting ter sprake gebracht. Door inzicht ontstond er meer openheid. Dit gaf ruimte, waardoor de taboesfeer beëindigd werd. Er ontstond een mooie dialoog over hoe verder, dit genereert positieve energie!

Hoop
Door etic wel te verbinden met emic ontstaat er een vitale dynamiek waarbij onderstroom en bovenstroom samengebracht worden van groepen in teams. Dit leidt tot waardevolle(re) toekomstbestendige organisaties. De energie neemt toe, er is openheid en veiligheid over en weer. Er is flow!


Scan
Dit proces is versneld in kaart te brengen. Met behulp van een wetenschappelijke cultuurscan in een workshop. Deze scan wordt door het gehele aanwezige team ingevuld, zodat er een gedragen cultuurbeeld ontstaat, van binnenuit. Door dit te expliciteren met de theorie van de wetenschappelijke cultuur van Cameron en Quinn, kan verbinding ontstaan, tussen etic en emic. Ook ontstaat hierdoor meer kennis bij de medewerkers van de organisatie. Mijn bijdrage als workshop(bege)leider is essentieel en zorgt vaak voor de gedragen cultuurverandering. Meten is tenslotte weten en door samen te onderzoeken, is de kans van slagen vele malen groter.

Persoonlijke ervaring
Ik heb dit proces vele malen mogen begeleiden. Soms ben ik gestrand en had ik verwerkingstijd nodig. Ook kwam ik vaak samen met het bedrijf tot mooie verbetertrajecten. Dit blijft een complex proces, waarover ik inmiddels veel kennis en ervaring heb opgedaan, zowel persoonlijk als theoretisch.

Leren
Wil jij ook van binnen en van buiten leren kijken naar jouw organisatie, teams, individu?
Met een scan is dit mogelijk, dit hoeft slechts één dag in beslag te nemen.


Cultuurworkshop
De cultuurworkshop is een wetenschappelijk instrument, een valide model waarin we kijken hoe jouw organisatie draait en hoe je het zou willen en we helpen jou om daar te komen
Simpel?
Zo lijkt het, maar je moet wel doorzetten, volharden, ervoor gaan. Maar je kunt altijd starten met een test.
En daarna…. Kun je altijd bekijken of je door wilt naar de volgende ronde…. Want jij wilt toch ook lekker werken met mooie (team)resultaten, die bijdragen aan een winstgevend en duurzaam bedrijf?


Stel jij jezelf de volgende vragen?
Hoe gaan mensen met elkaar om?
En hoe staat mijn team tegen over verandering?
Dan is deze cultuurworkshop geschikt voor jou en jouw team! De workshop wordt geheel op maat incompany verzorgd.

 

Kennismaken?

Neem vrijblijvend contact op!

Deel dit bericht

Ik ontvang graag het gratis E-Book mijn pad naar persoonlijk leiderschap

Kennismaken?

Heb je een vraag  om informatie of wil je graag even kennismaken? 
Vul onderstaand formulier in en stel je vraag, je krijgt zo spoedig mogelijk antwoord, uiterlijk binnen 2 werkdagen. 

Contactgegevens

Heb je gevonden
wat je zoekt?

Kan ik je helpen?